מומלץ

אנטוריום אדום

כד קרמיקה:


אנטוריום - לבן

כד קרמיקה:


ספטיפיליום

כד קרמיקה:


סחלב שני ענפים

צבע:

כד קרמיקה:


סחלב

צבע:

כד קרמיקה: