לרכוש תו שי

שובר מתנה זו תישלח לנמען לאחר ההזמנה כבר שילמה עבור .

אני מבין ששוברי מתנה הם אינם ניתנים להחזרה .